Český Stonehenge: Navštivte tajemné menhiry a kamenné kruhy

Český Stonehenge: Navštivte tajemné menhiry a kamenné kruhy

Každý z nás slyšel o tajemství anglického Stonehenge. Majestátní kameny, stojící na Salisburské pláni už tisíce let, přitahují pozornost vědců, záhadologů i turistů z celého světa. Stonehenge je jednou z tzv. megalitických staveb, kterých se po celém světě nachází tisíce, a Česko není výjimkou. V dnešním článku se proto kromě záhady Stonehenge podíváme na české megalitické stavby, které rozhodně stojí za návštěvu.

Megality jsou nejstaršími dochovanými stavbami

Megality neboli obrovské, někdy hrubě opracované kameny, patří k vůbec nejstarším dochovaným stavbám našich předků. Po celém světě najdeme různé typy megalitických staveb. Jedná se především o menhiry. Co je to menhir? Pojmem menhir rozumí archeologové samostatně stojící kámen nebo monolit s výškou od 1 do 6 metrů. Tyto samostatně nebo v kruhu, řadě či spirále, stojící kameny, staré i tisíce let, můžeme najít napříč všemi kontinenty. Samotné tajemně znějící slovo menhir pochází z keltštiny, a dá se přeložit jako „dlouhý kámen“ (men – kámen, hir – dlouhý). Majestátní dolmeny (dol – stůl, men – kámen) tvoří několik nepravidelných kamenných bloků obrovských rozměrů, které jsou překryté jedním nebo více krycími kameny, a vytváří tak stůl nebo mohylu.

menhiry

Záhada Stonehenge

Stonehenge, ležící na Salisburské pláni v jižní Anglii, je jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí Anglie a vůbec nejznámějším kamenným útvarem na světě. Komplex menhirů a kamenných kruhů oplývá tajemnou atmosférou a údajně také magickou energií, za kterou se ročně vydávají statisíce lidí. Stonehenge, zapsaný do Seznamu světového dědictví UNESCO, nedá spát historikům, archeologům, astronomům, ani laikům, kteří se zajímají o záhady. Jak dokázali lidé před 5000 lety přepravit a vztyčit tak mohutné kameny? Za jakým účelem památka vznikla? Má kamenný útvar souvislost s četnými jevy kruhů v obilí vyskytujícími se v okolí? V roce 2020 získali archeologové odpověď alespoň na otázku, odkud mohutné kameny pochází – z celkových 52 monolitů jich 50 pochází z asi 25 kilometrů vzdálené lokality Marlborough Downs. Tento objev umožnil bývalý zaměstnanec brousící firmy, která se podílela na opravě Stonehenge. Robert Philips obdržel kus kamene vyvrtaný přímo z jádra jednoho z menhirů jako suvenýr a desítky let jej opatroval, než jej předal anglickým kurátorům. Vzorek z jádra monolitu, které po staletí neovlivňovalo počasí přinesl archeologům cenné informace o složení kamenů.

ceske stonehenge

Kde v Česku navštívit kamenné útvary

Megalitickou „velmocí“ jsou v Evropě především Francie a Británie, avšak několik působivých prehistorických i novodobých menhirů, kamenných kruhů či dolmenů nalezneme i v Česku.

Kamenný pastýř

Kamenný pastýř je největší český menhir, stojící osamoceně v poli nedaleko obce Klobouky v okrese Kladno. Pískovcový, 3 a půl metru vysoký menhir pochází pravděpodobně z pravěku. První zmínky o tomto majestátním megalitu pochází z 1. poloviny 19. století. Místní pověst říká, že se jedná o zkamenělého pastýře, který ztratil své ovečky a čekal na jejich návrat tak dlouho, až zkameněl. Nejznámější pověst praví, že s každým zazvoněním nedalekého kostela postoupí pastýř o jeden krok velký jako zrnko písku, a až přijde Zkamenělý pastýř až ke kostelu v Klobukách, nastane konec světa. Bát se ale nemusíme, protože pokaždé, když zvoní kostel na protější straně v Kokovicích, musí se pastýř vrátit o krok zpět.

stonehenge holasovice

Jihočeské Stonehenge

V jihočeské obci Holašovice se nachází megalitický kruh z menhirů, vytvořený místním stavbařem v roce 2008. Stonehenge Holašovice se nachází na vyvýšeném místě, ze kterého mají návštěvníci skvělý výhled na okolní přírodu, historické Holašovice zapsané do seznamu UNESCO i jadernou elektrárnu Temelín. Soustava 25 žulových kamenů vytváří léčivé energetické pole ideální k meditaci.

Stonehenge u Těšovic

Za Stonehenge nemusíte cestovat až do Anglie, další novodobé menhiry, seskládané do různých obrazců, najdete u Těšovic v okrese Domažlice. Místní nadšenci začali krajinu v okolí malé obce zpestřovat mohutnými kameny různých velikostí, barev a velikostí, a rozhodně prý nejsou s prací u konce. Při procházce tak narazíte na kamenný kruh, připomínající anglické Stonehenge, kamennou řadu, menhiry i dolmeny a další megalitické stavby.

menhir kamen

Zakletý mnich

Jeden z nejznámějších a největších českých menhirů se nachází na okraji obce Drahomyšl na Žatecku. Jedná se o 220 cm vysoký, mírně nakloněný, křemitý pískovec. K útvaru se váže pověst, která praví, že se jedná o mnicha žateckého kláštera, který svedl místní dívku a za trest poté zkameněl. Z mnichova prokletí byla prý následně obviněna nebohá dívka a upálena za čarodějnictví. Děj pověsti se údajně odehrál v 17. století, nicméně první zmínky o Zakletém mnichovi pochází z 19. století.

Hrachovské menhiry

Samotná cesta k menším menhirům, ležícím v lese mezi obcemi Hrachov, Hojšín a Drážkov, je dobrodružná, neboť cesta k nim není nijak značená. Hrachovské menhiry se díky magické energii staly posvátným a vyhledávaným místem mezi novodobými pohany.