Jak nemít domácí úkoly za trest

Jak nemít domácí úkoly za trest

Ať už si o domácích úkolech myslíte svoje, k většině školám prostě patří. Děti si doma procvičí látku, ale také se tím, že musí udělat úkol naučí plánovat a organizovat si práci. Pokud svým dětem s úkoly pomáháte, což téměř ani jinak na základní škole nejde, naplánujte si to tak, aby to nebylo za trest pro vás ani pro vaše dítě.

Předně je potřeba vytvořit doma příjemné prostředí pro psaní úkolů. Ideální je, pokud má dítě svůj stůl, kde píše úkoly, nebo mu vytvořte pracovní kout v kuchyni na stole, kde mu nachystáte vše potřebné. Vypněte v pokoji televizi i rádio, aby vás nic nerozptylovalo a věnujte se na půl hodiny opravdu jen dítěti a úkolu. Hlavně buďte v klidu, nerozčilujte se a nepřenášejte na dítě svoje negativní pocity a stres z práce. Koneckonců psaním domácích úkolů s ním pomáháte jeho dalšímu vzdělání. Pro děti je také potřeba dodržovat určitý rytmus, a tak pevně zaveďte psaní úkolů do programu odpoledne. Je na rodičích, aby zpočátku dětem pomohli s organizací práce, těžší úkoly je lepší dělat rovnou, lehčí si nechat na později. Děti nepřetahujte, každé dítě je schopné se soustředit jen určitou dobu a jakmile ji přetáhne, bude to jen ke vzteku pro vás oba.

Tím se dostáváme k tomu, že byste si měli dát pozor na neustálé opravování dítěte a nebát se nechat ho úkol udělat svým tempem a svou cestou. Srovnávání se starším sourozencem mu také rozhodně nepomůže a nemotivuje ho k lepšímu výkonu, spíš naopak. Dítě byste měli chválit i za malé pokroky, jedině tak se bude více snažit a bude motivované. Za neplnění domácích úkolů nebo nepozornost při jejich psaní dítě netrestejte, povede to je k odporu ke škole. A rozhodně nikdy nepiště úkoly za něj, tím mu opravdu nic nedáte.