I řízení auta se musíme učit

I řízení auta se musíme učit

Mít řidičské oprávnění k řízení osobního vozidla patří téměř k základním dovednostem každého člověka. Řada zaměstnavatelů si podmínku vlastnit řidičský průkaz klade při náboru nových pracovníků. Není tedy divu, že autoškoly mají pořád plno.

K tomu, aby člověk získal řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, musí absolvovat řidičský kurz. Tvoří ho teoretická část, ve které se učí dopravní předpisy a získává základní technické znalosti o motoru i vozidle. Nedílnou součástí teoretické přípravy je zdravotnické minimum, ve kterém se budoucí řidiči učí v modelových situacích poskytovat první pomoc účastníkům dopravních nehod. Teprve když žadatel o řidičské oprávnění spolehlivě ví, jak se na silnici chovat, může usednout do auta a vyrazit pod bdělým dohledem instruktora do provozu. V této fázi se ještě dá každá chyba napravit, protože instruktor může díky speciální upravě vozidla zabrzdit a zamezit tak nehodě.

Výcvik k získání oprávnění skupiny B, tedy k řízení osobního auta, trvá přibližně 34 hodin, z toho 28 hodin tvoří praktické jízdy. Některým zájemcům o řidičský průkaz to nemusí stačit, a proto je lepší, když si před vyplněním žádosti o vykonání závěrečné zkoušky ještě nějaké hodiny dokoupí. Když je uchazeč připraven ke složení zkoušky, vyplní potřebné formuláře a jde zkušebnímu komisaři dokázat, že bude schopen bezpečně řídit.

Autoškola Plzeň má pro získání oprávnění skupiny B nachystané vozidlo Škoda Fabia, pro skupinu C nákladní vůz MAN s přívěsem a pro skupinu D autobus Karosa.

Školení řidičů Plzeň je určeno pro řidiče profesionály, kteří k výkonu svého povolání musí absolvovat vstupní školení se závěrečnou zkouškou. Získáním profesního průkazu jejich příprava nekončí, pravidelným školením se musejí podrobit pravidelně, a to jednou do roka.

Stává se, že se majitel řidičského oprávnění řízení delší dobu nevěnuje, případně má potřebu se zdokonalit. Nemusí se hlásit na kurz řízení znova, stačí, když si domluví kondiční jízdy, které mu pomohou opět získat jistotu v rušném provozu.