Pomůžeme vám přepravit náklady, na které si ostatní netroufnou

Pomůžeme vám přepravit náklady, na které si ostatní netroufnou

Přeprava nadrozměrných nákladů s sebou nese celou řadu povolení regionálních nebo státních orgánů. Právě přepravu nadrozměrných nákladů, které překračují maximální rozměrové a hmotnostní limity, vám můžeme pomoci zajistit.

Než se rozhodnete pro využití našich služeb, je dobré si ujasnit, jaký náklad je ještě v normě a jaký už spadá do kategorie nákladů nadrozměrných. U jednotlivé nápravy nesmí povolená hmotnost překročit 10 tun. U jednotlivé hnací nápravy je to potom 11,5 tun. Další kategorií jsou dvojnápravy. Ty představují dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny nejvýše 1,8 metrů. Trojnápravou se zase rozumí tři za sebou umístěné nápravy. Součet jejich dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 metrů.

Maximální povolená hmotnost nákladu se potom odvíjí od jejich dílčího rozvoru. Například u dvojnápravy motorových vozidel u maximálního rozvoru, tedy 1,8 metrů, můžeme převážet náklad o maximální hmotnosti 19 tun. Ten už však doprovází řada dalších opatření jako je dvojitá montáž pneumatik na každé nápravě.

Naše firma byla založena v roce 2008. Od té doby se zabýváme přepravou zemědělských strojů, stavební a lesnické techniky a přepravou nadměrných nákladů. I nadměrné a těžké náklady někdy vyžadují rychlou přepravu na místo určení. Proto jsme mezi naše služby zařadili také takzvanou Expresní přepravu Zemědělské Techniky. Tu vám dodáme na místo určení 24 hodin od objednání.

Tou největší výhodou využívání našich služeb jsou bez pochyby kvalitní stroje, kterými jsme schopni nadměrné náklady přepravovat. Další výhodou je také příprava trasy, kterou můžete opět nechat na nás. Přeprava nadměrných nákladů totiž nezahrnuje jen samotný převoz, ale také spoustu dalších náležitostí a pravidel, která se musí dodržovat. Od vyřízení potřebných povolení až po naložení a vyložení nákladu. Důležité je také správné načasování, které je vzhledem k maximální povolené rychlosti často značně komplikováno. V neposlední řadě může být třeba zajistit doprovodná vozidla.

Pravidla přepravování nadměrných nákladů se mohou také lišit napříč státy. Vzhledem k tomu, že naše firma zajišťuje přepravu do všech zemí Evropské unie, zajistíme vše i pro tyto případy.