Dovolená ve zkušební době: Kdo a kdy má na dovolenou nárok?

Dovolená ve zkušební době: Kdo a kdy má na dovolenou nárok?

Sotva jste nastoupili do nového zaměstnání a chcete nebo potřebujete čerpat dovolenou? Zákoník práce to nezakazuje, ač platí nepsané pravidlo, že ve zkušební době se o dovolenou nežádá. Po jaké době vzniká nárok na dovolenou? A jak se počítá dovolená ve zkušební době? Dnešní článek nabídne komplexní vhled do tématu dovolené po mnohých novelizacích zákoníku práce.

Po jaké době vzniká nárok na dovolenou

Čerpání dovolené ve zkušební době není příliš obvyklé, primárně totiž platí, že zkušební doba slouží k vzájemnému poznávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Čerpání dovolené během prvních 3 měsíců ve zkušební době ale není zakázané zákoníkem práce. Pokud chcete čerpat dovolenou, musí váš pracovní poměr nepřetržitě trvat nejméně 4 týdny a musíte mít odpracováno nejméně čtyřnásobek své týdenní pracovní doby. Zároveň je potřeba mít na paměti, že pokud si dovolenou ve zkušební době skutečně vyberete, prodlouží se vám o dobu nepřítomnosti v práci také zkušební doba. A co když pracovní poměr některá ze stran ukončí ještě ve zkušební době, než jste si mohli dovolenou vůbec vyčerpat? V takovém případě vám ji zaměstnavatel musí proplatit, případně si ji před skončením pracovního poměru můžete vybrat.

nárok na dovolenou ve zkušební době

Jak se počítá dovolená

Zákoník práce neupravuje dovolenou za odpracované dny, ale pouze dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část. Od roku 2021 se dovolená čerpá po hodinách, a nikoliv po dnech, jak tomu bylo do roku 2020. Pokud máte pravidelnou pracovní dobu, tuto změnu z roku 2021 nepocítíte, je ale výhodnější pro zaměstnance, kteří pracují na směny nebo chodí do práce na krátký a dlouhý týden. Nárok na dovolenou se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Výpočet dovolené není vůbec složitý a pomocí vzorečku zakotveného v § 213 zákoníku práce jej zvládnete sami:

stanovená týdenní pracovní doba x výměra dovolené v týdnech.

Pokud chcete zjistit, kolik dovolené vám ještě zbývá, stačí od výsledku odečíst již vyčerpané hodiny, ale nejspolehlivější je zeptat se svého nadřízeného.

Dovolená

Jak se počítá poměrná část dovolené

Nastoupili jste do zaměstnání až v průběhu roku? To neznamená, že na dovolenou nemáte nárok, ale bude zkrácena o poměrnou část. Pokud máte plný úvazek, tedy 40hodinový pracovní týden, budete mít po prvních 4 týdnech práce nárok na 13 hodin dovolené. Pokud váš zaměstnavatel nabízí 5 týdnů dovolené za kalendářní rok, zvedne se výměra dovolené na 15 hodin. Výpočet poměrné části dovolené pro svůj konkrétní případ zvládnete sami podle tohoto vzorečku:

1/52 x odpracované týdny x stanovená týdenní pracovní doba x roční výměra dovolené v týdnech.

O dovolenou můžete dokonce požádat ještě předtím, než vám na ni po 4 týdnech nepřetržitého zaměstnání vznikne nárok. Zaměstnavatel vám podle § 217 odst. 2 zákoníku práce může a nemusí takový požadavek schválit i po prvních pár dnech v novém zaměstnání, pokud předpokládá, že podmínky nutné k čerpání dovolené splníte později.

volno ve zkušební době

Na kolik týdnů dovolené mám nárok?

Zákoník práce v § 212 stanoví, že zaměstnanec má nárok nejméně na 4 týdny dovolené v kalendářním roce, tedy na 160 hodin. Stále více zaměstnavatelů ale láká zájemce o zaměstnání na bonusový pátý týden dovolené. Učitelé a pedagogičtí pracovníci mají nárok na 8 týdnů dovolené, státní zaměstnanci na 5 týdnů. Zaměstnanci pracující v obtížných podmínkách, například horníci nebo pracovníci záchranné služby mají nárok na dodatkovou dovolenou, tedy na týden dovolené navíc. Od 1. 1. 2024 mají nově nárok na dovolenou také tzv. „dohodáři“, tedy lidé, kteří mají u zaměstnavatele podepsanou dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o provedení činnosti (DPČ). Nárok na dovolenou dohodářům vznikne, pokud budou mít dohodu u zaměstnavatele sjednanou alespoň po dobu 4 týdnů, a zároveň pokud odpracují alespoň čtyřnásobek své fiktivní týdenní pracovní doby, která je stanovena na 20 hodin.