Do kostela můžeme chodit nejen na bohoslužby

Do kostela můžeme chodit nejen na bohoslužby

Koncerty oblíbených kapel si umíme představit na mnoho místech. Na zimních stadionech, náměstích, na fotbalových hřištích či jiných rozlehlých venkovních prostorech. Málokdo si ale umí představit koncert v kostele, tedy alespoň pokud se nejedná o zpěv malých dětí či vystoupení kostelního sboru.

Mnoho lidí si návštěvu kostela spojuje jen s bohoslužbami. Většina nevěřících tak má pocit, že uvnitř těchto velkolepých staveb nemá co pohledávat, a zavítá tam maximálně na půlnoční mši o Vánocích. Mnohem přístupnější se nám zdají kostely v zahraničí, kam chodíme na svých výletech obdivovat jejich majestátnost a architektonický um jejich tvůrců. V České republice máme nicméně mnohdy pocit, že je nám vstup za brány těchto mohutných staveb tak nějak zapovězený.

Kostel sv. Mikuláše v Praze našel v českých podmínkách naprosto netradiční využití. Pravidelně se zde pořádají koncerty vážné hudby, které jsou přístupné všem lidem bez rozdílu náboženského vyznání. Spojení klasické hudby spolu s jedinečnou atmosférou barokního kostela dává návštěvníkům pocit, jako by se přenesli do zcela jiné doby. V kostele pravidelně zaznívá hudba umělců z národního divadla a české filharmonie, která spolu s ozvučením v interiéru dostává zcela nový rozměr. Podobné koncerty lidem připomínají, že kostely tu prapůvodně nebyly jen proto, aby sloužily křesťanským obřadům, ale také kvůli své sociální funkci.

Není pochyb o tom, že kostel prakticky ve všech dobách demonstroval moc a dosah církve. Jeho velkolepost a mohutnost v lidech vyvolávala pocit něčeho, co je přesahuje. Interiér kostelů měl v lidech vzbuzovat určité představy a vnitřní duchovní myšlenky a přiblížit jej tak k božstvu. Tímto však funkce kostelů nekončila.

Kostely sloužili jako místo k pravidelnému setkávání lidí. Sjížděli se do něj lidé z širokého okolí. Lidé z malých vesnic, které kostely neměly, dojížděli do větších vesnic či měst, kde navazovali sociální kontakty, sdíleli své životní příběhy a zážitky a vzájemně se tak obohacovali. Pravidelná návštěva života se tak stala obohacující součástí stereotypního života lidí. Kostely tak zejména na venkově představovaly jakési socio-kulturní centrum, kde se lidé mohli scházet. Aktuální koncerty jim tuto funkci pomalu zase vracejí.