V Hořovicích našli lék na nudu

V Hořovicích našli lék na nudu

Kdo si hraje, nezlobí a kdo se nenudí, nemá čas na hlouposti. To platí o dětech a dospělých z Berounska, kteří se nechali zlákat programovou nabídkou Domečku Hořovice – Střediskem volného času plnou měrou. Pravdou je, že každý člověk má nějaká přání, sny a touhy a ne vždy se je mu daří v životě uskutečnit. Jak ukazuje Domeček Hořovice, všechno se dá dohnat i v dospělém věku. A co víc? Podnikat všechny aktivity mohou dospělí se svými dětmi a najít tak nový směr rodinného života.

Vybrat si může každý, a to z nabídky kroužků zaměřených sportovně, výtvarně, hudebně, tanečně, přírodovědně nebo i jazykově. Středisko volného času v Hořovicích má v regionu pět odloučených pracovišť, navíc svoje služby poskytuje na základních a mateřských školách, a také spolupracuje s dalšími středisky volného času. Všichni si tak přijdou na své. Nabídka je opravdu bohatá, jedinci s touhou po sportu mohou chodit na aerobik, atletickou přípravku, florbal, kruhový trénink nebo třeba na dětskou jógu. Když se podaří skloubit rodinný rozvrh, může se stát, že do kroužků začne chodit celá rodina.

Pro rodiče je dobrým signálem to, že děti se nenudí, neloudají se bezcílně ulicemi a parky a zároveň se naučí spoustu dovedností, potřebných v dalším životě. Ve výtvarné dílně, na keramice a v modelářském kroužku si zlepší svou zručnost, osvojí spoustu technik a v budoucnu získané dovednosti třeba použijí při zkrášlování svého domova. Velmi užitečný je kroužek vaření, kde se děti naučí samostatnosti a určitě rády překvapí své rodiče nebo prarodiče vlastnoručně uvařeným jídlem nebo upečeným moučníkem. Protáhnout si tělo a naučit se tancovat, zpívat nebo hrát na hudební nástroje je nejen zdraví prospěšné, ale i skvělé pro další společenský život. I když se každý nestane Zlatým slavíkem, hvězdou Superstar, baletním mistrem nebo sólistou filharmonie, patří ke všeobecnému vzdělání vyznat se v notových záznamech, umět se dobře pohybovat a tančit. Dramatický kroužek pomáhá překonat trému, obavy z vystupování na veřejnosti a dodá dětem i dospívajícím tolik potřebnou sebedůvěru. A vůbec už nelze pochybovat o dopravní výchově, kde se děti v útlém věku učí dopravní předpisy a chování v silničním provozu. Ten, kdo není tolik akční, chce se třeba jen pobavit ve společnosti ostatních a nesedět doma sám před rozsvícenou televizní obrazovkou, může začít docházet na deskové nebo lego hry.