Na hospodaření se podílí celá rodina

Na hospodaření se podílí celá rodina

Žít v souladu s přírodou, starat se o vlastní hospodářství, o zvířata a pole je snem mnoha lidí, ne každý si na to ale troufne. Každý také není ochoten pracovat od svítání až do tmy, nikdy nemít dovolenou, nezažít lenošení. Když chcete, aby rodinná farma prosperovala, musíte se snažit a přinášet jí řadu obětí. Jen usilovná práce přinese výsledky. Odměnou bude bohatá úroda, zdravá zvířata a čistá příroda všude kolem.

Na samostatné hospodaření si troufla rodina Petrových. Jejich farma se nachází na východě Čech v podhůří Orlických hor, poblíž města Dobruška. Nese název Paseky podle stejnojmenné části obce. Rodina tady hospodaří po mnoho generací, její novodobá historie však začala až po roce 1991, kdy se nejstarší syn Ludmily a Jiřího, Jiří Petr zaregistroval jako soukromě hospodařící rolník. Svému poslání se začal věnovat naplno, zemědělství také vystudoval.

Farma hospodaří na 190 hektarech zemědělské půdy. Největší rozlohu má orná půda, na osmdesáti hektarech jsou trvalé travní porosty, z toho ze čtvrtiny jsou pastvy. Na orné půdě se pěstuje pšenice ozimá, ječmen ozimý, řepka, hrách a krmné směsky. Většina půdy je pronajatá od jiných vlastníků. Rodina Petrových se věnuje i živočišné výrobě, má na 200 kusů skotu, krávy masného typu i červeného býka. Kromě toho se na farmě chovají a vykrmují prasata.

Protože má farmář z Pasek Ing. Jiří Petr bohaté životní zkušenosti i odborné vzdělání v oboru, poskytuje ostatním zemědělcům poradenství a má k němu i příslušnou akreditaci. Zpracovává projekty, poskytuje poradenství v základních věcech i v Cross-compliance (křížové shodě) a v GAEC (zásadách správné zemědělské praxe). Ostatní farmáři, obce i fyzické osoby si na Pasekách mohou objednat některé služby, je to například orba, setí, vyvážení fekálií, rozmetání hnoje, lisování sena a slámy, a také sklizeň obilovin a řepky. V případě potřeby farma zajistí údržbu příkopů, nakládání, postřik pesticidy, sekání travních porostů nebo převoz dobytka. Zájemci si tady mohou nakoupit prasata, býky, jalovice i krávy, a také maso. Vepřové v půlkách a hovězí v desetikilovém balení. Na prodej jsou i produkty rostlinné výroby jako pšenice, ječmen, tritikále, hrách, řepka, oves, sláma a seno.