Na prohlídku interiéru, na pivo i oběd

Na prohlídku interiéru, na pivo i oběd

Až se budete toulat po Karlovarsku, zařaďte do svého programu návštěvu zámku a pivovaru v obci Chyše. Prohlídkový okruh zámeckými interiéry trvá přibližně padesát minut, během něho návštěvníci uvidí reprezentační a obytné části zámku, barokní sály, jídelnu, rezidenci majitelů panství, zámeckou knihovnu, kavalírský pokoj a sbírku loveckých trofejí. Součástí okruhu je i prohlídka pokoje Karla Čapka, který na zámku v roce 1917 pobýval a pracoval. Jemu je věnovaná také samostatná tématická expozice. Do prohlídkové trasy jsou zařazeny umělecky a architektonicky nejhodnotnější interiéry včetně sálu s nástropní malbou od Petra Brandla. Jsou vybaveny slohovým, převážně barokním zařízením.

Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kdy na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Na tvrzi sídlili celých dvě stě let. V roce 1467 byl hrad v Chyších zcela zničen vojsky krále Jiřího z Poděbrad, ale o pár let později znovu obnoven. Dočkal se i opevnění s jedenácti baštami. V roce 1578 byl gotický hrad přestavěn na renesanční zámek, v roce 1695 byl barokně upraven. Z této doby také pochází malba Petra Brandla na klenbě salonu v přízemí. V roce 1766 se celé panství dostalo do dražby a majitelem se stal Prokop Lažanský z Bukové. Zámek Chyše byl v majetku rodu až do roku 1945, kdy byl zestátněn. Poslední majitel Prokop IV. Lažanský Chyše v červnu 1946 opustil. V zámku pak sídlilo Ředitelství lesů a statků, zemědělské učiliště a později Střední zemědělská škola. V letech 1967 až 1989 byl zámek pod správou ONV Most, jeho prostory byly využívány jako škola v přírodě, později byl úplně uzavřen a do budova začala chátrat. V roce 1989 chtěl tehdejší vlastník zámek přebudovat na hotel, od plánu nakonec upustil a objekt nabídl k prodeji. V roce 1996 zámek koupili manželé Lažanští, kteří se rozhodli kulturní památku zachránit. Začali opravovat zámeckou budovu a ve své činnosti stále pokračují. Revitalizován byl i zámecký park o rozloze devíti hektarů. Protéká jím potok, který ústí do malého rybníka, jsou v něm krásné staré stromy. Na konci promenádní cesty lze uvidět nejstarší z nich, čtyři století starou lípu.

Kromě prohlídek je zámek využíván na různé společenské akce, koncerty a svatební obřady. V zámeckém pivovaru byla obnovena výroba piva podle staročeských receptur. V objektu pivovaru je kromě tradiční pivnice i stylová restaurace.