Co vás čeká na pravidelném školení řidičů

Co vás čeká na pravidelném školení řidičů

Řekl vám váš nadřízený v práci, že pokud dál budete jezdit služebním autem, musíte splnit školení řidičů a vás to vyděsilo? Nebojte, školení řidičů referentů, jak se říká řidičům, kteří řízení nemají jako hlavní náplň práce, je v mnohém snadnější, než jaké musí absolvovat řidiči profesionálové. Předně, za řidiče referenta se považuje každý, kdo v pracovní době využívá vozidlo k přepravě osob nebo věcí. Nehraje roli, jestli to je firemní nebo soukromé vozidlo, jestli jedete někam na služební cestu jen občas, pokud se při své práci dostanete do styku s vozidlem, musíte být náležitě proškoleni. To platí i pro ty, kteří jezdí pouze ve skladových prostorech a na silnice vůbec nevyjedou.

Zákon o školení zaměstnanců nehovoří příliš jasně, v zákoníku práce je pouze uvedeno, že “zaměstnavatel má povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňuje jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce”. Nikde není specifikované, jak by školení mělo vypadat. pro školení řidičů mohou zaměstnavatelé využít libovolný způsob, e-learning a testy online, školení, kurzy nebo se domluvit se specializovaným školícím střediskem, které se o školení řidičů referentů postará. Řidiči by toto školení měli absolvovat jednou ročně, v praxi stačí i jednou za dva roky.

No a co je tak asi obsahem takového školení? Je mnohem lehčí než u řidičů z povolání a zaměřuje se na úplně základy, které musíte znát z autoškoly. Možná si ještě vzpomenete, co bylo obsahem zkoušky v autoškole, znát povinnou výbavu vozidla, umět si správně nastavit sedadlo řidiče abyste viděli a zkontrolovat vozidlo před jízdou. Samozřejmě je nutností znát pravidla silničního provozu, bezpečné jízdy a vědět, jak poskytnou první pomoc a jak se chovat při nehodě. Základní věci, které je dobré, aby znal každý řidič a pravidelně si je připomínal.