Kam je potřeba mezinárodní řidičský průkaz a jak ho vyřídit?

Kam je potřeba mezinárodní řidičský průkaz a jak ho vyřídit?

S českým řidičským průkazem si vystačíte na území České republiky, ale rovněž ve všech dalších členských státech Evropské unie a také ve Švýcarsku, Norsku a Lichtenštejnsku. Jestliže se však chystáte vycestovat do země, kde budete řídit motorové vozidlo, a nejedná se uvedené státy, budete potřebovat mezinárodní řidičský průkaz. Kam je třeba mezinárodní řidičský průkaz? Kde najít žádost o mezinárodní řidičský průkaz? Jak dlouho trvá vyřídit mezinárodní řidičský průkaz? Kolik stojí vydání mezinárodního řidičského průkazu?

kde plati mezinarodni ridicsky prukaz

 

Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz je doklad, který řidiče opravňuje k řízení motorových vozidel v zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie. Podmínky jeho vydání stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v ustanovení § 111.

Je vázaný na národní řidičský průkaz. Protože se jedná o jeho ověřenou mezinárodní kopii, je vždy třeba předkládat oba doklady společně. Samostatně je mezinárodní řidičský průkaz neplatný.

Česká republika vydává dva vzory mezinárodního řidičského průkazu. První z nich je vydáván podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeňská úmluva z roku 1968) a má platnost po dobu 3 let. Druhý z nich vydává podle Úmluvy o silničním provozu (Ženevská úmluva z roku 1949) a jeho platnost je stanovena na dobu 1 roku.

Úřad mezinárodní řidičský průkaz vydává podle toho, do kterých států chcete cestovat. Pokud cestujete do více států, které neuznávají stejnou úmluvu, vydá vám úřad dva mezinárodní řidičské průkazy.

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě jeho žádosti. Žádost o mezinárodní řidičský průkaz můžete získat i bez trvalého pobytu v České republice. Musíte však prokázat, že jste na území ČR strávili alespoň 185 dní v kalendářním roce z osobních nebo pracovních důvodů.

Žádost o mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán, pokud předložíte vyplněnou žádost o mezinárodní řidičský průkaz a doložíte:

  • platný řidičský průkaz
  • platný doklad totožnosti
  • fotografii průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm.

Zpravidla potřebujete jen jednu fotografii. Dvě fotografie budete potřebovat v případě, že cestujete do více států, které neuznávají stejnou mezinárodní dohodu. Na základě toho, do kterých zemí cestujete, vám bude vydán jeden anebo dva mezinárodní řidičské průkazy. To se odvíjí od skutečnosti, jakou mezinárodní úmluvu konkrétní stát podepsal.

Tiskopis žádosti je k dispozici na úřadě. Můžete si ji však sami vyplnit na tomto odkaze: žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu. V dokumentu se uvádějí nejen osobní údaje a číslo národního řidičského průkazu, ale také informace o cílové destinaci.

Kam je třeba mezinárodní řidičský průkaz?

Země, kde platí mezinárodní řidičský průkaz podle Vídeňské úmluvy: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Gruzie, Guyana, Írán, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kazachstán, Keňa, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libérie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Monako, Mongolsko, Niger, Omán, Pákistán, Peru, Pobřeží slonoviny, Rusko, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Srbsko, Seychely, Spojené arabské emiráty, Středoafrická republika, Tádžikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zimbabwe.

Země, kde platí mezinárodní řidičský průkaz podle Ženevské úmluvy: Albánie, Alžírsko, Andorra, Argentina, Austrálie, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, Černá Hora, Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Fidži, Filipíny, Ghana, Gruzie, Guatemala, Haiti, Chile, Indie, Island, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kanada, Kongo, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mali, Maroko, Monako, Namibie, Niger, Nigérie, Nový Zéland, Omán, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Korea, Rusko, Rwanda, San Marino, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Sýrie, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, USA, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

Jak dlouho trvá vyřídit mezinárodní řidičský průkaz?

Mezinárodní řidičský průkaz obdržíte zpravidla na počkání, pokud donesete všechny požadované doklady. Jelikož je o vydání mezinárodního řidičského průkazu potřeba zažádat osobně na obecním úřadě s rozšířenou působností, vyřízení celé věci probíhá bezodkladně. Zde je seznam obecních úřadů s rozšířenou působností, kde lze podat žádost o mezinárodní řidičský průkaz.

zadost o mezinarodnim ridicsky prukaz

Kolik stojí vydání mezinárodního řidičského průkazu?

Za vydání mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč, a to dle Položky 26 písm. j) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde platí mezinárodní řidičský průkaz?

Mezinárodní řidičský průkaz platí v zemích mimo Evropskou unii. Dokument po vás může požadovat policie, ale také pracovníci v autopůjčovně, nebo celníci při kontrole.