Povolené rychlosti v Rakousku: Za překročení přijdete o auto!

Povolené rychlosti v Rakousku: Za překročení přijdete o auto!

Po dlouholeté relativní benevolenci Rakušané od příštího roku přitvrzují. Národní rada ve Vídni rozhodla o novele, která přináší přísnější pravidla a tvrdší tresty. Vláda auto považuje za vražednou zbraň, kterou se stává ve vysokých rychlostech a kterou neukáznění řidiči ohrožují životy. Jako adekvátní trest označila zabavení vozidla a jeho následnou dražbu, trvalý zákaz řízení a vysokou pokutu. Přinášíme přehled o tom, na co si dát pozor při jízdě autem v Rakousku.

Tvrdší tresty v případě porušení rychlosti v Rakousku

Rakouská spolková vláda schválila novelu balíčku opatření proti extrémním rychlostem, kterou se mění dopravní předpisy Rakousko. Novela vstupuje v platnost 1. března 2024. Novinky přináší zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o řidičských průkazechzákon o motorových vozidlech.

Rakousko tak následuje příklad ostatních evropských zemí a umožňuje trestat bezohlednou, nebezpečnou a rychlou jízdu a chránit širokou veřejnost. Zejména bezohlední recidivisté, kteří opakovaně vědomě ohrožují životy ostatních, by měli být potrestáni s nejvyšší přísností.

Nedodržované dopravní předpisy Rakousko bude trestat nejen rakouské řidiče, ale všechny, kteří budou účastníky silničního provozu, tedy i Rakouskem pouze projíždějící turisty.

Kolik se smí jet v Rakousku?

Jaké má Rakousko rychlostní limity a na co si dát pozor při jízdě autem v Rakousku? Pro řidiče motocyklu, osobního vozu a nákladního vozu do 3,5 tun platí nejvyšší povolená rychlost Rakousko:

  • 50 km/h v obci,
  • 100 km/h mimo obec,
  • 130 km/h na rychlostních silnicích a dálnicích,
  • 80-110 km/h na IG-L úsecích dálnic.

povolená rychlost rakousko

Co je to IG-L?

Jak jsme již naznačili, na některých úsecích dálnic jsou povolené rychlosti v Rakousku omezeny více a trestány přísněji. Jedná se o takzvané IG-L zóny. IG-L neboli Immissionsschutzgesetz-Luft je ústřední zákon na ochranu ovzduší v Rakousku.

V případě, že úroveň znečištění ovzduší překročí maximální povolené limity, za pomoci proměnných dopravních značek se operativně omezí maximální povolená rychlost. Rakousko vychází z principu, že pomaleji jedoucí vozidla produkují méně zplodin.

Znamená to tedy, že pokud na rakouské dálnici spatříte proměnnou značku omezující rychlost doplněnou o zkratku IG-L, důvodem není bezpečnost silničního provozu, ale ochrana životního prostředí. A to je rozhodující pro určení toho, kolik je v Rakousku pokuta za rychlost. Pokuta za porušení rychlostních limitů se v úseku IG-L může vyšplhat až 3 tisíce eur.

Některé dálniční úseky IG-L jsou dlouhé jen pár kilometrů a omezení je dynamické, tj. maximální povolená rychlost Rakousko mění v závislosti na okolnostech. Jiné úseky IG-L, například v Tyrolsku, mají omezení rychlosti permanentní a to na více než stovce kilometrů dálnic A12 a A13.

Porušení rychlosti v Rakousku vyjde draho

Rychlost v Rakousku bude od března 2024 regulovaná ještě přísněji, než tomu bylo doteď. Podívejte se, jakým způsobem bude novelizované dopravní předpisy Rakousko uplatňovat a kolik je v Rakousku pokuta za rychlost.

Závažný přestupek spácháte tehdy, překročíte-li rychlost v obci o 60 km/hmimo obec o 70 km/h. Policie zadrží vaše vozidlo, avšak pouze předběžně. Do 14 dnů pak příslušný orgán rozhodne o jeho vrácení, nebo zabavení. Pochopitelně budete muset uhradit pokutu ve výši až 5 000 EUR.

Vozidlo vám bude vráceno pouze za předpokladu, že jste v uplynulých 4 letech nespáchali žádný rychlostní přestupek. V opačném případě bude zabaveno a následně poputuje do aukce. Podle rakouské ministryně dopravy pak 70 % výnosu z dražby půjde na konto státního fondu pro bezpečnost dopravy. Zbývajících 30 % získá obec, v níž byl přestupek spáchán.

rychlost v rakousku

V případě překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 80 km/h v obci a o více než 90 km/h mimo obec může úřad vůbec poprvé zahájit řízení o propadnutí věci podle zákona o správním trestání. Vaše vozidlo bude zabaveno a následně vydraženo. A to i přesto, že váš rejstřík dopravních přestupků bude čistý.

Rakouská vláda pamatuje i na půjčená a služební vozidla a vozidla na leasing. V případě překročení nejvyšší povolené rychlosti v Rakousku s vozidlem, jehož nebudete vlastníkem, dostanete trvalý zákaz řízení motorových vozidel na území Rakouska. Rakouskému občanovi bude odňato jeho řidičské oprávnění a nikdy mu nebude moci být vydáno nové. V každém případě bude hříšník platit nesmyslně vysoké částky.