S kontejnerem cokoliv

S kontejnerem cokoliv

Doprava hýbe světem, bez transportních služeb se neobejde žádná výrobní nebo stavební firma. Vnitrostátní doprava je s ohledem na velikost naší země pochopitelně rychlejší, většinou se dopravním firmám daří doručit náklad do 24 hodin od doby jeho naložení. Dá se přepravit zboží, které je určeno pro celý ložný prostor vozu, přepravní firmy nabízejí i dokládkové služby těm, kteří celé vozidlo na přepravu svého nákladu nepotřebují, a stačí jim jen část ložné plochy.

Jednodušší manipulace je s kusovým zbožím nebo zbožím, naloženým na paletách. K nákladnímu vozu se přistaví zvedací plošina s paletovacím vozíkem nebo jiná doprava s hydraulickou rukou a překládka nebo vykládka může začít.

Přepravují se však i sypké materiály, například písek, beton, stavební a okrasný štěrk, uhlí, dříví, sutě, komunální odpad a výkopové zeminy. Ty se nakládají na kontejnery o různých objemech, výhodou je opět rychlá a spolehlivá manipulace. Kontejnery jsou v přední části opatřeny natahovacím hákem, spodní nosníky jsou zesílené. Vyrábějí se v různých modifikacích a tvarech, mohou být i vybaveny víkem, aby bylo možné kontejner uzavřít.  Kontejnerová doprava má zkrátka svoje nesporné výhody a pro zákazníka není žádnou překážkou, když kontejner na přepravu sypkých materiálů nemá ve svém vlastnictví. Transportní firmy je často půjčují nebo i pronajímají.

Zatímco ve vnitrostátní přepravě jezdí vedle plachtových vozů i skříňové dodávky, mezinárodní doprava využívá většinou velké tahače s návěsy nebo přívěsy. Kamionová doprava pokrývá celou Evropu, jezdí za zákazníkem i do tisíce kilometrů vzdálených míst, a proto je třeba neustále modernizovat vozový park, aby byla dodávka spolehlivá, bezpečná a aby při ní byly splněny náročné ekologické předpisy. Když jsou vozidla moderní, spoří transportní firma na ekologických poplatcích a především na mýtném. Zákazník za dopravu platí, proto chce mít podrobné informace o tom, kolik vozidlo s jeho zbožím ujelo kilometrů, jakou trasou, případně kde se aktuálně pohybuje. V současné době není složité tyto údaje poskytnout, protože ve větších firmách je už každé vozidlo mezinárodní kamionové dopravy vybaveno systémem satelitního sledování.