Trnitá cesta k úspěchu

Trnitá cesta k úspěchu

Když se po roce 1989 otevřely státní hranice České republiky, začala se rychle rozvíjet mezinárodní doprava. Jak vzpomínají někteří podnikatelé, počátky byly velmi těžké. Jezdili do zahraničí zpravidla sami jedním nákladním vozem, koupeným nebo i pronajatým. Záleželo na šikovnosti každého, jak se domluvil s různými jinými firmami, aby byl vytížený.  Někdy byla autodoprava řízena ve velmi jednoduchých podmínkách, často i z obýváku vlastního bytu. Kdy byl pracovitý, brzy pochopil , jakou cestou se má vydat a jak firmu rozšířit. Řidič a majitel firmy v jedné osobě zjistil, že všechno se v jedné osobě zvládnout nedá a že je třeba mít spolehlivého parťáka, který se postará o vytížení kamionu, spedici a činnost spojenou s chodem firmy. Když přišly první úspěchy, firmy se rozšiřovaly, začaly nabírat zaměstnance, přibývalo práce a také prostředků pro další rozvoj. A tak se firmy konečně z obýváku přestěhovaly do nových sídel. Tato sídla nebyla vybavená a pohledná jako dnes. Často to byly vybydlené prostory, které bylo potřeba opravit, přizpůsobit novým potřebám firmy i jejích zaměstnanců. V případě autodopravy to byly parkoviště, garáže, opravárenské dílny, místa pro odpočinek řidičů a také kanceláře pro administrativní pracovníky. Jakmile bylo vybudované zázemí a společnosti se dařilo, logicky se začala nakupovat další vozidla pro nákladní dopravu. Výhodné bylo koupit ještě další prostory, aby se základna firmy rozšířila. A nakoupit přívěsy a návěsy, získat povolení přepravovat také nestandardní zásilky jako jsou látky a předměty, které mohou mít nějakou nebezpečnou vlastnost. Jde o výbušné látky, plyny, hořlavé kapaliny a tuhé látky, samozápalné látky, jedovaté, infekční, radioaktivní, žíravé, rakovinotvorné nebo poškozující životní prostředí. Všechny tyto látky se mohou přepravovat, jednotlivé státy však trvaly na tom, že přeprava musí být upravena přísnými pravidly. A tak vznikla mezinárodní dohoda ADR.

Kdo chce být úspěšný a konkurence schopný, musí nabízet i těžkou dopravu. Jde o přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů jako jsou stavební konstrukce, těžké výrobní celky, turbíny a jiné výrobky. Přepravní trasu je třeba dobře nachystat a zajistit formality s ní spojené.