Výuka za volantem

Výuka za volantem

Řízení auta dnes patří k základním dovednostem, bez řidičského průkazu se neobejdete ve většině povolání. A i když zrovna denně nejezdíte, schopnost řídit auto se hodí. Maminky vozí děti k lékaři a do školy, celé rodiny jezdí na výlety, babičky a dědečkové zase na zahrádky, chalupy, chaty a na návštěvy za vnoučaty. Jezdit autem je pohodlné a rychlé zejména v těch místech, kde není dokonalá síť veřejné dopravy.

Kluci touží po motorkách a řidičský průkaz na ty s nejmenším obsahem si dělají zpravidla ihned, jak jim to zákon umožňuje,  to znamená v patnácti letech. Ti ostatní si musejí počkat do osmnácti. Získat řidičské opraávnění může mladý člověk v zaměstnání nebo si zaplatit soukromý kurz v některé z autoškol.

Autoškola žáky připravuje teoreticky i prakticky. Teoretická část výuky probíhá v učebně, řidičský adept se seznamuje s pravidly silničního provozu, dopravními značkami, zásadami poskytnutí první pomoci, učí se o konstrukci a údržbě vozidel. Praktická výuka začíná na speciálně upravených trenažérech, simulujících jízdu v autě. Začínající řidič se učí automatizovat svoje pohyby při řízení, zvládat všechny kroky při řazení rychlostí, rozjíždění a couvání. Když získá základy, usedne do auta a vyjede na cvičiště, aby si všechno vyzkoušel v reálných podmínkách. Přestože se řízení vozidla zdá být na první pohled jednoduché, na cvičišti žák pozná, že opak je pravdou. K tomu, aby uměl dobře projet dráhu mezi kužely, zacouvat do ohrádky, aniž by odřel boky auta, rychle se rozjíždět a zase hbitě brzdit, je potřeba cvik. Do ostrého silničního provozu může vyrazit jen ten, kdo nebude hrozbou pro ostatní. První hodiny na silnici jsou pod bdělým dohledem instruktora, který má ve speciálně upraveném vozidle zdvojené řízení, aby mohl včas zasáhnout, když hrozí pohroma. Vozidla autoškoly jsou viditelně označena, aby ostatní řidiči věděli, že k nováčkovi musejí být tolerantní hlavně na křižovatkách.

Když žák odjezdí předepsané hodiny a instruktor si je jist, že může postoupit ke zkouškám, přichází rozhodující chvíle. Žadatel o řidičské oprávnění musí napsat úspěšně test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, ze zdravovědy a údržby vozidla. V praktické části musí zkušebního komisaře přesvědčit, že řízení auta dokonale zvládá. Získá řidičské oprávnění, může vyrazit na silnici, ale stejně ho zpočátku čeká spousta perných chvilek, než získá praxi a jistotu.