Kdy je potřeba cestovní pas pro psa, cena a kde ho vyřídit?

Kdy je potřeba cestovní pas pro psa, cena a kde ho vyřídit?

V případě, že cestujete se svým psem, potřebujete v dostatečném předstihu vyřídit očkování, potřebné doklady, cestovní pojištění nebo také pas pro psa. Podívejte se, jaké platí podmínky při cestování se psem, abyste se vyhnuli případným pokutám. Jak vyřídit cestovní pas pro psa? Kolik stojí cestovní pas pro psa? A kolik je pokuta za psa bez pasu?

Cestování se psem

Pro cestování se psy z České republiky do členských států Evropské unie (EU) musí být splněny následující požadavky:

IDENTIFIKACE ZVÍŘETE

Pes musí být označen mikročipem. Aplikaci mikročipu provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy, které splňují ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení, tedy ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel (oprávněná osoba) zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Zvíře také musí být označeno před očkováním proti vztekliněpřed vydáním pasu.

CESTOVNÍ PAS PRO PSA V ZÁJMOVÉM CHOVU

Pes musí být doprovázen pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Tímto pasem rozumíme jednotný doklad platný ve všech členských státech EU. Každý pas je označen Evropské unie (pro Českou republiku platí písmena CZ) a Evropské unie, které přiděluje Státní veterinární správa.

Chovatel cestovní pas pro psa získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán Doklad o schválení a registraci. Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.

Podmínky a pravidla pasu pro Českou republiku, jakožto i jeho vzor, lze nalézt ve vyhlášce č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech.

pas pro psa

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ

Pes musí být očkovaný proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.

OŠETŘENÍ PROTI ECHINOKOKŮM

Před vstupem na území Irska, Malty a Finska musí být psi ošetřeni proti echinokokům, tj. odčerveni. Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být prazikvantel.

Jak cestovat se psem do zahraničí?

S jedním majitelem může jet maximálně 5 psů. Výjimkou jsou cesty na chovatelské výstavy, sportovní akce a soutěže. Pokud se rozhodnete převážet více než pět zvířat, musíte předložit potvrzení, že:

  • důvodem je účast v soutěži, na výstavě nebo sportovní akci (můžete například předložit důkaz o registraci na tuto akci) a
  • tato zvířata jsou starší 6 měsíců.

Cestovní pojištění pro psa není povinné, ale doporučené. Nelze uzavřít samostatně, ale můžete jej sjednat jako připojištění ke svému cestovnímu pojištění. Povinnosti a doporučení ohledně cestování se psem do zahraniční se mohou měnit. Vždy před vycestováním proto se doporučujeme informovat na portálu Státní veterinární správy ČR nebo na veterinární správě země, do které se chystáte.

kolik stoji pas pro psa

Jak vyřídit cestovní pas pro psa?

Cestovní pas pro psa získáte u soukromého veterináře. Pas pro psa musí být schválený Krajskou veterinární správou. Pas pro psa tak bude platný ve všech členských státech EU. V cestovním dokladu musí být uvedena osoba, se kterou zvíře do zahraničí cestuje, zpravidla majitel psa. Pokud se psem cestuje někdo jiný, je povinné písemné zmocnění majitele. Kolik stojí pas pro psa?

Kolik stojí cestovní pas pro psa?

Cena za pas pro psa v roce 2024 činí 500 Kč.

Kolik je pokuta za psa bez pasu?

Majitelům, jejichž zvíře nebude splňovat cestovní opatření, hrozí postihy podle jednotlivých členských států. Například v ČR jde o pokutu 20 000 Kč pro fyzickou osobu a až 300 000 Kč pro podnikatele.

Náklady spojené s vyjmenovanými opatřeními hradíte vy jako majitel, případně oprávněná osoba, která má zvíře na starosti. Samozřejmě nemáte nárok na žádné finanční odškodnění. Než tedy vyrazíte na dovolenou se psem, zkontrolujte si, že máte vše v pořádku.