Po stopách Keltů za výborným jídlem

Po stopách Keltů za výborným jídlem

Keltové, tajemný národ opředen mnoha legendami a zkreslenými fakty. Známe je z mnoha filmů a knih jako divoké barbary ohrožující Římskou říši. Slýcháme o jejich tajemných svátcích a druidech, Artušovské legendy, Stonehange nebo Halloween jsou jen některé pozůstatky jejich kultury, které nám zůstaly. Od Keltů také pochází pojmenování Bohemia, země Bójů, ale také původní názvy některých řek nebo měst. Do dnes se u nás nachází mnoho významných archeologických nalezišť a hradišť, a to jak Čechách, tak na Moravě.

Položili základy naší kultuře, a i když je jejich vliv nejvíce patrný v Anglosaských zemích, i u nás zanechali své stopy. Většina našich pověstí má s velkou pravděpodobností svůj základ v keltských legendách, třeba takový praotec Čech je i v Kosmově kronice nazýván starým jménem Boemus, taktéž motivy dívčí války nebo legendu na způsob Blanických rytířů najdeme i v keltských bájích. Do dnes slavíme některé svátky pocházející původně od Keltů, pouze upravené křesťanskou kulturou. Ne náhodou se Vánoce téměř kryjí se zimním slunovratem, pálení čarodějnic je na Valpružinu noc, svátek Imbolc zasvěcen bohyni Brigid přejmenovaný na Hromnice, nebo Samhain, svátek mrtvých na Dušičky.

Kam se tedy všude vydat, pokud stopy Keltů chcete následovat a zjistit více o údajně divokých barbarech, kteří obývali naše území před dvěma tisíci let?

Roztroušené po celém našem území najdete mnoho skanzenů, muzeí i naučných stezek přibližující život Keltů, schované v přírodě potom můžete objevit tajemné menhiry nebo kamenný stůl posetý runami. Největší menhir kamenný pastýř se nachází u obce Klobouky, kamenný Králův stůl u Uherského hradiště a nad Zbraslaví u Prahy najdete největší keltské oppidum, opevněné sídliště, ve Střední Evropě. Ze skanzenů jistě stojí za návštěvu pravěká osada Křivolík, zážitkový park Zeměráj, archeopark Prášily nebo skanzen v Kosmonosech. A pokud chcete ochutnat pravá keltská jídla podle původních receptur, zažít pořádnou večeři v unikátním prostředí keltské krčmy a restaurace, kde se opravdu našly střepy a další pozůstatky po Keltech, pak se vypravte do Valtic do Avalonu.