Geocaching nabízí skvělou zábavu a výlety pro rodiče s dětmi

Geocaching nabízí skvělou zábavu a výlety pro rodiče s dětmi

Geocaching se u nás začal rozvíjet okolo roku 2005 a dnes ho hrají desetitisíce lidí. Není se čemu divit, fenomén geocaching je hra zpestřující v Čechách velmi oblíbenou turistiku. Město, les, hory, budovy – je všude kolem nás. Tahle populární navigační hra je založená na hledání kešek a je vhodná pro všechny věkové kategorie. Jak funguje geocaching? Jak hledat kešky? Co se dává do kešky?

Co je geocaching?

Geocaching je navigační hra na pomezí sportu a turistiky, u které je úkolem hráčů hledat poklady. Hráči pomocí GPS hledají skrytou schránku, která se nazývá cache (v češtině keš či keška). Na oficiálních internetových stránkách geocaching.com, kde má každý hráč vytvořený svůj profil, jsou předem zveřejněny souřadnice, které jsou buď jasně dané, nebo je hledači – tzv. Geokačeři či jen kačeři – musí nějakým způsobem vyluštit. Poté se keše hledají pomocí navigačního systému GPS, popřípadě pomocí vytištěné mapy s vyznačenými souřadnicemi.

Keška je nejčastěji krabička, ve které jsou ukryty nejrůznější předměty. Většina z pokladů nich slouží na výměnu. Nálezce si může nějaký předmět ze schránky vzít a současně do ní vložit předmět stejné či vyšší hodnoty. Do kešky bývají uloženy rovněž putovní předměty – tzv. geocoiny a travelbugy. Geocoin (GC) je sledovatelný předmět, jehož cílem je cestování mezi keškami. Zpravidla mívá podobu kovové mince opatřené jedinečným kódem. Travel Bug (TB) je sledovatelný štítek, který lze připojit k nějakému předmětu. Díky tomu pak může majitel sledovat putování předmětu po světě.

Každý putovní předmět má na sobě trackovací číslo. Jedná se o unikátní šestimístný kód, který jednoznačně identifikuje trackovatelné (sledovatelné) předměty. Podle tohoto čísla se na oficiálních stránkách geocaching.com zaregistrujete, dostanete konkrétní úkol a předmět putuje od schránky ke schránce.

kesky

Jak funguje geocaching?

Princip hry geocaching je jednoduchý. Pomocí GPS dojdete na určené místo, kde se skrývá keška. Zpravidla se jedná o voděvzdornou, plastovou krabičku či kanystr. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník – tzv. logbook, do něhož se zapisují její nálezci.

Když keš pomocí svého zařízení najdete, zapíšete se do logbooku svou přezdívkou, pod kterou jste se registrovali na oficiálních stránkách hry. Z kešky si pak můžete odnést nějaký předmět a současně do ní jiný vložit. Na závěr se zapíšete do elektronického logu na webu. Ten se nachází na stránkách každé keše, kde do něj po nálezu kačer pod svým profilem zapíše vlastní názor na keš, obtížnost hledání, pozitiva, nedostatky, popřípadě vloží fotografie z hledání. Funguje jako zpětná vazba pro autora keše a jako zdroj informací pro další nálezce.

Geocaching je určený pro všechny věkové kategorie. Vhodný je zejména pro děti, u kterých je kvalita trávení volného času důležitá. Může být pro ně nejen zpestřením výletů, ale i prostředkem k získání nových poznatků, dovedností a posílení fyzické zdatnosti. Pro dospělé to může být trocha adrenalinu při výpravách do jeskyní či podzemí a pro seniory příjemné trávení volného času, a to nejen jejich samotného, ale i času stráveného s vnoučaty.

Jak se hledají kešky?

Vytvoříte si účet na webu geocaching.com, čímž získáte přístup k mapě keší a jejich popiskům. Také si vyberete přezdívku, kterou se poté budete zapisovat do logbooků. Vyberete si kešku, kterou chcete ulovit. Pro začátečníky jsou ideální tradiční keše označené na webu zelenou barvou. V popisku si všímejte zejména náročnosti, velikosti kešky a terénu. Údajům přizpůsobte oblečení a obuv a také oči při hledání. Kešky se pohybují od velikosti mikro (většinou velikost krabičky od filmu) přes střední až po velkou.

Uložíte si souřadnice vybrané kešky do GPS a vyrazíte na lov. GPS vás navede až do blízkého okolí kešky, pak už se orientujte podle nápovědy v popisu na webu. Když keš najdete, zapište se do logbooku a pokud chcete, vyměňte si poklady. Na webu potvrďte, že jste kešku našli a přidejte hodnocení.

jak hledat kesky

Co se dává do kešky?

Keška či keš, anglicky geocache nebo jen cache, je označení ukryté schránky s poklady. Nachází se v ní tužka, logbook a předměty na výměnu. Mezi těmito předměty kačeři nejčastěji nachází hračky z Kinder vajíček, kamínky, pohlednice a jiné drobnosti. Z pochopitelných důvodů se do kešek nevkládají žádné potraviny, tedy bonbony, sušenky nebo žvýkačky.

Typů keší, které kačeři mohou nalézt po celém světě, existuje nepřeberné množství. Například u některých stačí zadat známé souřadnice do GPS navigace a vyrazit hledat fyzickou schránku rovnou do terénu, některé si naopak žádají složitější luštění. Mezi ty základní typy kešky patří:

  • Tradiční kešky (tzv. tradička) – Vyhledáte si dané souřadnice, přijdete na místo a hledáte.
  • Multikeš (tzv. multina) – Souřadnice na webu vás dovedou na místo s první keškou, která vás navede na jiné místo. Cílem je propracovat se k finální keši, mezizastávek může být i několik.
  • Mystery keš (tzv. mysterka) – K získání keše musí kačer vyluštit hádanku, získá finální souřadnice na základě informací z popisu, nebo jej souřadnice přivedou na místo poblíž schránky, kde jsou například schované důležité indicie ke hledání.
  • Earth keš – U tohoto typu keše se kačeři nezapisují do logbooku, ale dokládají „nález“ tím, že vlastníkovi schránky pošlou na email odpovědi na otázky, které jsou uvedeny v listingu keše, popřípadě se na místě vyfotí a fotografii přiloží k elektronickému logu.
  • Event keš – Event není klasická fyzická keš, ale setkání kačerů, kteří se seznamují, sdílí spolu zážitky, mění si různé předměty, nebo si předávají rady a tipy. Setkání bývá většinou spojeno s nějakým zážitkem, od návštěvy muzea přes exkurze či posezení v restauraci. Na konci setkání se pak kačeři zapíší do klasického logbooku vytvořeného pořadatelem.
  • Wherigo – Funguje díky datovému souboru cartridge. Ten se spustí na GPS navigaci nebo chytrém telefonu a dovede tak kačera ke klasické fyzické schránce. Hru ovlivňuje rozhodování hráče a jeho zeměpisná poloha.