Kdy jít na technickou prohlídku

Kdy jít na technickou prohlídku

Technické prohlídky jsou kromě platby povinného ručení nejdůležitější povinnosti majitele vozidla. Nejjednodušší situaci má majitel úplně nového auta, ten ho přistaví poprvé ke kontrole až po čtyřech letech od uvedení do provozu. Potom se vozidlo musí kontrolovat každé dva roky. Současně s technickou prohlídkou probíhá i evidenční kontrola výrobních čísel a technického průkazu, která je zahrnuta do ceny technické prohlídky. Evidenční prohlídku je třeba samostatně absolvovat před převedením vozu na nového vlastníka na dopravním inspektorátu. Pak je ale zpoplatněna.

Platnost kontroly emisí je stejně jako u technické prohlídky dva roky. Je proto výhodné si najít takovou Stanici technické kontroly, která vám umožní absolvovat technickou prohlídku a prohlídku emisí zároveň. Měření emisí je trochu dražší pro majitele vozidel s naftovými motory než s motory benzínovými.

V roce 2018 se na STK kontroluje identifikace vozidla, brzdy, řízení, výhled řidiče, osvětlení vozidla, kola, pneumatiky a nápravy, podvozek a karoserie, motor a výkon a také povinná výbava. Při identifikaci vozidla technik kontroluje registrační značku, výrobní číslo VIN a stav tachometru, dále zkoumá technický stav brzd, jejich stejnoměrnost, účinnost a vedení. Je důležité mít v dobrém technickém stavu řízení, s vyhovující geometrií a vůlí. Řidič musí mít z vozidla dobrý výhled, ten ovlivňuje stav a homologace skel a zrcátek, jejich zabarvení a překrytí. Vozidlo musí mít v pořádku osvětlení, světlomety, odrazky a elektrická zařízení. Také kola, pneumatiky a nápravy musejí vykazovat dobrý technický stav, vůli, naopak nesmí být zkorodované, musí být homologované a schválené pro příslušný typ vozidla. Zároveň s pneumatikami a koly se kontrolují tlumiče a úniky kapalin. Podvozek a karoserie nesmějí mít ostré a nebezpečné hrany, nesmí být nadměrně zrezivělé, musí mít jen schválené úpravy a doplňky. Z motoru nesmějí unikat provozní kapaliny, výfuk musí být účinný a nesmí vykazovat vysokou hlučnost. Ve vozidle musejí být funkční bezpečnostní pásy, lékárna a trojúhelník. Pokud jsou ve výbavě vozidla, kontrolují se také airbagy.