Silniční doprava dopraví zboží až ke dveřím

Silniční doprava dopraví zboží až ke dveřím

S rostoucí globalizací vzrůstá i mezinárodní obchod, bez kterého by dnešní ekonomika snad ani nefungovala. A pro ten je nezbytně nutné přepravovat materiál z jedné země do druhé, což zajišťuje mezinárodní doprava.  Ačkoliv má naše země jednu z nejhustějších sítí železnic v Evropě, převládajícím druhem dopravy je u nás doprava silniční.  Bezesporu je to i tím, že lodní doprava je u nás téměř vyloučená a mezinárodních letišť máme poskrovnu. Hlavní výhoda nákladní automobilové dopravy spočívá v obrovské flexibilitě, v rámci kontinentů je schopná doručit zboží kamkoliv, silniční sít je přece jen mnohem hustší než železniční.

Nákladní doprava se začala rozvíjet v roce 1892, kdy Gottlieb Daimler zvětšil tehdy základní rozměry vozů a zkonstruoval tak první nákladní automobil. Její historie však sahá mnohem dál, až do dob, kdy zboží přepravovaly povozy tažené koňmi po nezpevněných cestách. Dnes jsou kamiony a nákladní automobily běžnou složkou dopravy, kterou potkáváme dennodenně.

Hlavní přednost silniční dopravy je v její operativnosti a rychlosti. Na rozdíl od vlaků se nemusí čekat na určitý čas odjezdu, nevznikají prostoje a je vhodnější k přepravování kazících se produktů. Také je schopná dopravit zboží téměř až ke dveřím, a i nakládka a vykládka je mnohem snazší. I u silniční dopravy se dá určit, kolik toho přepraví a jakou má tím pádem výkonnost. Pro to se používají tzv. tunokilometry, které udávají kolik tun nákladu se přepravilo na určitých kilometrech. Další měrná jednotka jsou potom vozokilometry, které udávají, kolik kilometrů dané vozidlo ujelo. Průměrná přepravní vzdálenost pro silniční dopravu je kolem 700 kilometrů.