Univerzální řešení pro dopravu nákladů

Univerzální řešení pro dopravu nákladů

Společnost Contsystem se sídlem v Praze byla založena v roce 2007, aby podpořila prodej výrobků firmy Steelbro NZ ve střední Evropě. Pár měsíců po svém vzniku začala společnost prodávat i výrobky firmy Hiab. Následující rok si přibrala i poprodejní služby a montážní práce.

V rámci poprodejních služeb Contsystem nabízí nová technická řešení prodávaných výrobků, určených zejména pro manipulaci s kontejnery v průmyslu a odpadovém hospodářství, nakládací hydraulické jeřáby, zařízení pro manipulaci se dřevem a překladače kontejnerů. Výrobky, které Consystem prodává, zajišťují efektivní a bezpečně přemisťování, zvedání, nakládání a vykládání materiálu, zařízení nebo surovin. Jsou to speciální jeřáby, určené pro kontejnerové systémy, pro lesnictví a recyklaci materiálů, spediční jeřáby, zvedací plošiny a závěsné vysokozdvižné vozíky.

Zařízení, umístěné na nákladním vozidle umožní, aby jedno nákladní vozidlo mohlo pracovat na řadě různých úkolů, protože je schopno naložit kontejnery různých velikostí a typů. Kontejnerový systém má totiž hákové, ramenové a lanové nosiče. Na zadní části nákladního vozu nebo na nákladní plošině může být připevněný závěsný vysokozdvižný vozík. S jeho pomocí je pak doprava zboží na libovolná místa hračkou. Demontovat vozík z nákladního auta je otázkou chvilky, vozík je ve srovnání s běžnými průmyslovými vozíky lehčí a pohyblivější. Může převážet materiál s hmotností od 1,5 do 3,5 tuny.

Také jeřáby mají různé nosnosti, a to v rozmezí od 1 do téměř 100 tunometrů, s možností vyložení od 2 do 30 metrů. Mají řadu bezpečnostních prvků, které v případě potřeby jeřáb jemně zastaví. Pokud obsluha řídí jeřáb běžným způsobem, bezpečnostní systémy do práce nijak nezasahují a obsluha je ani nezaznamená.

Překladače a hydraulické jeřáby, doplněné závěsnými vysokozdvižnými vozíky, našly své uplatnění v armádě, mohou zajistit rozvoz munice, pohonných hmot, zdravotnického materiálu a potravin do míst, kde operují vojenské jednotky. Vozidla s hydraulickým jeřábem a překladačem kontejnerů používá také složky Integrovaného záchranného systému. Pro povodně a další přírodní katastrofy si je objednal Hasičský záchranný sbor, pro přepravu nebezpečného materiálu Policie ČR.