Autodoprava dojede kamkoliv

Autodoprava dojede kamkoliv

S rozvojem výroby a obchodu se začaly mohutně rozvíjet další činnosti, a to zejména doprava a logistika. Zboží se odjakživa přepravovalo po světě na lodích, později také po železnici. Jenže jsou místa, kam se lodní ani železniční dopravou nedostanete. Proto se začala k přepravě lidí a zboží používat autodoprava. Je to docela mladý obor, ale velmi rozšířený po celém světě. Česká republika jako země ve střední Evropě má s kamionovou dopravou bohaté zkušenosti. Denně jí projíždějí stovky až tisíce kamionů, které přivážejí do země zboží. Některé kamiony jen projíždějí a směřují dál do sousedních států.

Pokud je provozována autodoprava do 12 tun, přepravují se náklady většinou na EUR paletách a tzv. amerických paletách. Na amerických paletách se převáží zboží s větší hmotností v nákladních vozech. Palet jsou různé typy, se zbožím na nich naložených se lépe manipuluje, palety je možné ukládat do výškových regálů. Zboží je na nich naloženo tak, aby nespadlo. Často se potahuje fólií a stahuje ocelovou nebo plastovou páskou. Palety mají čelní a boční otvory, které umožňují nabrat ji vozíkem a přepravit na potřebné místo.

S autodopravou je spojen také rozvoj skladového hospodářství, nákladové techniky a výroba obalů. Souhrnně se oboru, který se zabývá toky zboží od dodavatele k odběrateli logistika. Přepravované zboží je třeba na místo určení dovézt včas, v domluveném objemu, nepoškozené a se správnými doklady.

Náklady na skladování jsou poměrně vysoké, mohou činit až 20 procent obratu firmy. Aby se snížily, často se používá tzv. metoda just in time. Podstata spočívá v tom, že se jakýkoli materiál začne přepravovat přesně v okamžiku, kdy si ho odběratel odebere. Není tak zavezen do meziskladu, ale přímo na místo určení, například na výrobní linku.

V České republice je autodoprava volnou živností, podnikatel nemusí při založení firmy předkládat žádné dokumenty. Jen při založení autodopravy s hmotností nad 3,5 tuny je potřeba doložit, že má dostatek finančních prostředků a odborně způsobilé řidiče. Autodopravci mají svoje sdružení ČESMAD Bohemia a Karnet TIR. V současné době je v ČR asi 300 tisíc aktivních profesionálních řidičů.